Ener­gie­mo­ni­tor pro­vin­cie Gro­nin­gen

Energiemonitor provincie Groningen

Doel en opbouw van de mo­ni­tor

Achtergrond monitor

De provincie Groningen zet stevig in op versnelling van de energietransitie in de provincie Groningen. In het nieuwe energieprogramma is een forse ambitie uitgesproken m.b.t. de ontwikkeling van het aandeel hernieuwbare bronnen in de energievoorziening. Voor 2020 zet de provincie Groningen in op 21% hernieuwbare energie, in 2035 moet 60% van het energiegebruik in Groningen duurzaam worden opgewekt en in 2050 moet het finale energiegebruik in Groningen volledig duurzaam worden opgewekt. Door de aardbevingen, veroorzaakt door de gaswinning, voelen inwoners en bedrijven in de provincie aan den lijve wat het opsouperen van fossiele energie met onze aarde doet. Alle reden dus, juist voor de provincie Groningen , om koploper te zijn op het gebied van energietransitie. Dit maakt de provincie Groningen niet alleen duurzamer en veiliger, maar zorgt ook voor nieuwe banen en schone groei van de economie.

Energiemonitor provincie Groningen

Enkele jaren geleden is de Energiemonitor Noord-Nederland ontwikkeld en meerjarig opgesteld. Hiermee is een betrouwbaar en gezaghebbend instrument ontstaan dat door veel partijen wordt gebruikt voor beleidsvorming, communicatie en verantwoording. De Energiemonitor bevat een groot aantal relevante kengetallen waarmee de voortgang van de energietransitie langs verschillende indicatoren is te meten. Voorbeelden van indicatoren zijn energiegebruik, duurzame energieproductie en het aantal bedrijven en banen in de duurzame energiesector. De provincie Groningen wenst met deze monitor, die zich specifiek richt op de provincie Groningen, op basis van de meest actuele gegevens inzicht te krijgen in de voortgang van de energietransitie in de provincie.

Opbouw monitor

De Energiemonitor provincie Groningen is opgebouwd uit zeven verschillende hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk zijn de belangrijkste uitkomsten van de monitor samengevat. In het tweede hoofdstuk staat de ontwikkeling van het aandeel hernieuwbare energie in het energiegebruik in de provincie Groningen centraal. Om het aandeel hernieuwbare energie te berekenen, is het finale energiegebruik in de provincie Groningen als uitgangspunt genomen. Vervolgens is gekeken wel deel daarvan uit hernieuwbare bronnen afkomstig is. De opbouw van het energiegebruik in de provincie Groningen is nader uitgewerkt in hoofdstuk 3. De hoeveelheid hernieuwbare energieproductie in de provincie Groningen per bron/techniek staat in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is uitgewerkt hoeveel bedrijven (een deel van) hun omzet genereren met energie-activiteiten en hoeveel personen werkzaam zijn bij deze bedrijven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de totale energiesector (fossiel + duurzaam) en de duurzame energiesector. In het zesde hoofdstuk is de ontwikkeling van de CO₂ uitstoot in de provincie Groningen beschreven. Dit is naast het aandeel hernieuwbare energie een belangrijkste indicator om de voortgang van de energietransitie te meten. In de hoofdstukken 2 t/m 6 is een benchmark gemaakt met Nederland als geheel om de cijfers in perspectief te kunnen plaatsen. Het zevende en laatste hoofdstuk toont het primaire energiegebruik, de hoeveelheid hernieuwbare energie en de  CO₂ uitstoot per gemeente in Groningen.