Aan­deel her­nieuw­ba­re ener­gie

Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen (biomassa, windenergie, zonne-energie, bodemenergie, waterkracht, buitenluchtwarmte) in het totale energiegebruik. Het aandeel hernieuwbare energie wordt uitgedrukt als een percentage en is berekend conform Europese richtlijnen. Deze richtlijnen staat in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie.