Ae­ro­ther­mi­sche ener­gie

Energie die in de vorm van warmte is opgeslagen in de omgevingslucht.