CO₂ neu­traal

CO2 neutraal is een term die aangeeft dat een proces, persoon of organisatie niet bijdraagt aan klimaatverandering. CO2 neutraliteit gaat verder dan energieneutraliteit, omdat het ook de CO2 uitstoot die is te relateren aan het niet-energetisch gebruik van energiedragers en het gebruik van energie voor omzetting omvat. Beide termen zijn nader toegelicht:

  • Niet-energetisch gebruik van energiedragers: Het gebruiken van een energiedrager voor het maken van een product dat geen energiedrager is. Hierbij blijft de voor het productieproces gebruikte energie in het product aanwezig. Voorbeelden zijn het gebruik van olie als grondstof voor plastic of aardgas voor kunstmest
  • Het gebruik van energie voor omzetting: De hoeveelheid energie die is gebruikt om andere energiedragers van te produceren. Het kan een omzetting zijn van een brandstof in warmte of kracht. Het kan ook een fysieke bewerking van de ene in de andere brandstof zijn, zoals de omzetting van ruwe aardolie in benzine.