Ener­gie­neu­traal

Energieneutraal is een term die aangeeft dat het energetisch finaal verbruik van energie volledig afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen. Het aandeel hernieuwbare energie is in dat geval 100%. De opwekking van hernieuwbare energie kan in theorie ook buiten de gemeente Groningen plaatsvinden. Voorwaarde is dan wel dat de hernieuwbare energie nergens anders wordt geclaimd om dubbeltelling van hernieuwbare energie te voorkomen. Hiervoor is een goed functionerend (virtueel) handelssyteem, dat door alle Nederlandse gemeenten wordt gehanteerd, cruciaal. Op dit moment bestaat een dergelijk systeem nog niet. Om deze reden is alleen hernieuwbare energie die binnen de gemeente Groningen is geproduceerd meegenomen in de berekening van het aandeel hernieuwbare energie in Groningen.