Sa­menvat­ting

Samenvatting

Be­lan­g­rijk­s­te uit­kom­s­ten

Aandeel hernieuwbare energie

 • Het aandeel hernieuwbare energie in de provincie Groningen bedraagt 14,9% in 2017. Een jaar eerder bedroeg het aandeel hernieuwbare energie 11,9%.
 • Het aandeel hernieuwbare energie in de provincie Groningen is beduidend hoger dan het landelijke cijfer (6,6%).
 • Op basis van het effect van geplande duurzaamheidsprojecten stijgt het aandeel hernieuwbare energie in de provincie Groningen naar 25,1% in 2020 en 36,0% in 2022.

Energiegebruik

 • Het finale energiegebruik in de provincie Groningen bedraagt 75.138 TJ in 2017. In de periode 2013 t/m 2017 is het finale energiegebruik iets gedaald.
 • Woningen zijn verantwoordelijk voor circa een vijfde van het energiegebruik in de provincie Groningen. De ontwikkeling van het energiegebruik in woningen hangt sterk samen met de gemiddelde jaartemperatuur. Een lagere gemiddelde temperatuur leidt tot meer energiegebruik voor verwarming. 2017 was met een gemiddelde temperatuur van 10,9 °C een gemiddeld jaar.
 • Het energiegebruik in woningen per inwoner is relatief hoog in de provincie Groningen. De gemiddelde woning in de provincie Groningen is groter en ouder dan in Nederland. Binnen de provincie Groningen zijn wel verschillen. In de gemeente Groningen is het energiegebruik van huishoudens per inwoner veruit het laagst door het grote aantal studenten, ook de gemeente Appingedam ligt door het lage aantal woningen in het buitengebied onder het gemiddelde. In alle andere gemeenten ligt het energiegebruik van huishoudens per inwoner boven het provinciale gemiddelde.
 • Bedrijven en instellingen zijn verantwoordelijk voor bijna 60% van het totale energiegebruik in de provincie. Het energiegebruik van bedrijven en instellingen is in 2014 fors gedaald, dit komt vooral door de sluiting van Aldel, een grootverbruiker van stroom in de provincie. Het energiegebruik van bedrijven en instellingen is sinds 2015 vrijwel constant.
 • De categorie verkeer en vervoer heeft een aandeel van 21% in het energiegebruik. In de periode 2013 t/m 2017 is het energiegebruik gestegen, vooral door het toegenomen wegverkeer.

Hernieuwbare energie

 • De totale hoeveelheid hernieuwbare energie in de provincie Groningen bedraagt 11.229 TJ in 2017. Dit is een forse stijging t.o.v. 2016. Dit komt doordat Bio Golden Raand in 2017 is begonnen met stoomlevering aan AkzoNobel Specialty Chemicals. Hierdoor wordt meer bio-energie nuttig gebruikt. 
 • De hoeveelheid opgewekte zonnestroom is in de periode 2013 t/m 2017 bijna verzevenvoudigd.
 • Het aandeel van de provincie Groningen in de hernieuwbare energieproductie in Nederland bedraagt 8,1% in 2017. Dit is een stuk hoger dan het aandeel van de provincie in het energiegebruik (4,1%). Dit komt vooral door wind op land en energie uit biomassa.

Bedrijven en werkgelegenheid

 • De totale energiesector in de provincie Groningen telt 1.100 bedrijfsvestigingen en 8.300 werkzame personen in 2017. 
 • In de periode 2014 t/m 2017 is de werkgelegenheid in de sector met zo'n 200 werkzame personen afgenomen. Dit komt vooral door verminderde aardgaswinning in de provincie.
 • De duurzame energiesector in de provincie Groningen omvat circa 950 bedrijfsvestigingen en 2.200 werkzame personen in 2017. Zeventig procent van de vestigingen in de energiesector houdt zich (ook) bezig met duurzame energie-activiteiten.
 • De werkgelegenheid in de duurzame energiesector is in de periode 2014 t/m 2017 met 30% gegroeid. Dit is een iets sterkere stijging dan gemiddeld in Nederland. 

CO₂-uitstoot

 • De totale CO₂-uitstoot in de provincie Groningen bedraagt 17.323 kton in 2016. De energiesector is verantwoordelijk voor 75% van de totale uitstoot. 
 • De ontwikkeling van de CO₂-uitstoot hangt sterk samen met de hoeveelheid energie die is geproduceerd in de energiecentrales in de provincie Groningen. De CO₂-uitstoot in de provincie Groningen is t.o.v. 2015 met 3.334 kton (+24%) toegenomen. Deze forse stijging komt door de grotere inzet van de fossiele centrales in Eemshaven en Delfzijl in 2016. Hierdoor is de inzet van energiedragers voor omzetting in andere energiedragers fors gegroeid.
 • Er zijn nog geen cijfers voor 2017 beschikbaar.

Groningse gemeenten

 • De gemeenten met het hoogste energiegebruik zijn Het Hogeland, Delfzijl en Groningen. In Het Hogeland en Delfzijl is een aantal energiecentrales gevestigd, die verantwoordelijk zijn voor het hoge energiegebruik.
 • De gemeenten met de meeste hernieuwbare energieproductie zijn Delfzijl, Het Hogeland en Groningen. In Delfzijl en Groningen is dit voornamelijk gebruik van biomassa voor directe energieproductie en productie van groen gas. In Het Hogeland levert windenergie het grootste aandeel aan hernieuwbare energieproductie.
 • De gemeenten Delfzijl, Het Hogeland en Groningen zijn verantwoordelijk voor 84% van de provinciale hernieuwbare energieproductie.